VRSTE AKTIVNOSTI

 

Povremene terenske aktivnosti. Svi aktivni građani imaju dužnost povremeno sudjelovati u terenskim aktivnostima kao što su distribucija letaka, plakatiranje, provođenje informativnih akcija i sl.;

 

Mreža solidarnosti: terenska podrška umjetnicima. Aktivisti Mreže solidarnosti zaduženi za terensku asistenciju fotografiraju umjetničke radove, snimaju scenske, glazbeno-scenske ili glazbene izvedbe te na taj način pomažu umjetnicima, kojima nedostaju odgovarajuća tehnička znanja ili financijske mogućnosti, pripremiti kvalitetne prezentacijske materijale;

 

Mreža solidarnosti: tehnička podrška umjetnicima. Aktivisti Mreže solidarnosti zaduženi za tehničku asistenciju digitaliziraju i obrađuju materijale (tekstove, fotografije, audio i video zapise) dostavljene od strane članova tima za terensku asistenciju ili samih umjetnika;

 

Vizualni tim. Članovi Vizualnog tima pripremaju vizualne sadržaje kako u sklopu Ars.Polisa (internetskog grada-države) tako i za šire potrebe Udruge. Zaduženi su za web dizajn i animaciju, izradu multimedijskih sadržaja (npr. DVD izdanja Muzeja sadašnjosti) i grafički dizajn (npr. letaka, plakata, informativnih brošura);

 

Računalni tim. Još nismo uspjeli na volonterskoj bazi formirati računalni tim pa u tom pogledu ovisimo o angažmanu vanjskih suradnika – programera serverskih i klijentskih aplikacija. 

 

 

 

Ars.Polis