TABLICA BOJA SA PRIMJERIMA PRIMJENE OSNOVNIH PRAVILA

 

elementi

predgrađe

predgrađe – prozor u grad

grad

grad – prozor u predgrađe

pozadina

osnovna

 

tamnosiva

 

glavni izbornik:

kvadratići i ikone

komplementarna + bijela

 

svijetlosiva + bijela

 

statusna traka:

kružići i ikone

osnovna + bijela

 

tamnosiva + bijela

 

alatne trake:

kvadratići i ikone

osnovna + bijela

 

tamnosiva + bijela

 

kvadratići unutar spirale

komplementarna

 

svijetlosiva

 

plutajući kvadratići:

vanjski dio (okvir)

komplementarna

 

svijetlosiva

 

plutajući kvadratići:

unutarnji dio (prozor)

 

tamnosiva iz grada

 

osnovna iz predgrađa

prezentacijska mapa::

jednostavna kartica i kompleksna kartica: unutarnji dio (prozor)

 

tamnosiva iz grada

 

osnovna iz predgrađa

prezentacijska mapa::

jednostavna kartica: vanjski dio (okvir)

komplementarna + bijela

 

svijetlosiva + bijela

 

prezentacijska mapa::

kompleksna kartica: vanjski dio (okvir)

osnovna + bijela

 

tamnosiva + bijela

 

prezentacijska mapa::

kompleksna kartica:

ikone (okviri)

komplementarna + bijela

 

svijetlosiva + bijela

 

prezentacijska mapa::

kompleksna kartica:

preglednici (okviri)

komplementarna + bijela

 

svijetlosiva + bijela