Puni naziv programa

 

Ars.Polis – virtualni grad-država umjetnosti, umjetnika i ljubitelja umjetnosti

 

 

Trajanje programa

 

Višegodišnje

 

 

Značaj programa

 

Samu okosnicu Ars.Polisa – virtualnog grada-države umjetnosti, umjetnika i ljubitelja umjetnosti predstavljaju nove informacijske tehnologije.

 

Mogućnosti koje nam je "elektroničko doba" ponudilo (ne znači poklonilo), u konkretnom slučaju sam amblem tog doba –  Internet, koristiti će se za umrežavanje i na dugoročne staze stvaranje jedne internetske (čiji potencijal nije nipošto ograničen na internetski prostor), samim tim translokalne i potencijalno transnacionalne, ZAJEDNICE pojedinaca, jednog kreativnog PROSTORA gdje se različite umjetničke DISCIPLINE susreću i isprepliću, a svi MEDIJI, svi JEZICI stapaju u jedno – DIGITALNO.

 

Poticanjem edukacije, suradnje i volonterskog rada težimo avangardnim oblicima djelovanja na području kulturno-umjetničke prakse – našim riječima, stvaranju "mreže solidarnosti".

 

HOĆE LI ILI NEĆE tehnološke inovacije prerasti u "digitalnu revoluciju" u pravom (pozitivnom?) smislu riječi ovisit će isključivo o svijesti koju pojedine društvene zajednice, interesne skupine pa i pojedinci imaju o novim tehnologijama, o znanju koje sustavno razvijaju i – na kraju – "revolucionarno" primjenjuju…

 

 

Osnovna ideja

 

Riječ "grad", polis, ima već kod Homera tri različita značenja. Ona katkad označava gradsko naselje, katkad političku jedinicu koja predstavlja jednu državu, ponekad skup građana, promatranih kao jedno tijelo: tri značenja koja bi se mogla doslovno prevesti sa latinskim riječima urbs, civitas i cives.

 

Sva tri značenja govore o tome kako je zamišljen naš Ars.Polis, grad-država umjetnosti: 

 

Simboličkim združivanjem latinske riječi ars sa grčkom polis želimo odati počast veni i arteriji naše civilizacije – starogrčkoj i rimskoj civilizaciji.

 

 

Ciljevi programa

 

Kratkoročni:

 

Dugoročni:

 

Potrebe mladih i neafirmiranih hrvatskih umjetnika jednake su potrebama mladih i neafirmiranih umjetnika iz svih drugih država svijeta. Među te potrebe prije svega spadaju potreba za adekvatnom prezentacijom sebe i svog rada, potreba za afirmacijom u zemlji i svijetu i u konačnici potreba za samom mogućnošću , za pravom (često uskraćenom) da ''od nekud krenu''.

 

Internet je medij koji, uz relativno mala ulaganja, omogućuje promociju velikom broju umjetnika i to ''instant'' promociju diljem svijeta (sjetimo se samo značenja izraza world wide web ), a putem tih umjetnika promovira se posredno i društvena zajednica iz koje dolaze i koja ih je podržala…

 

Očekivani rezultati

 

Očekujemo da će Ars.Polis s vremenom postati najopsežnija domaća online baza podataka, namijenjena prezentaciji umjetnika i njihovih projekata (Muzej sadašnjosti); jedinstveni web prostor namijenjen druženju umjetnika i ljubitelja umjetnosti, razmjeni ideja, pronalaženju suradnika i sponzora (Agora, Sajam sponzorstva, Mreža solidarnosti i dr.).

 

Relevantna i nepristrana evaluacija projekta biti će moguća tek nakon što se u potpunosti zaključi II. faza izgradnje Ars.Polisa. Projekt će tada biti vrlo lako vrjednovati s obzirom na postavljene ciljeve i pripadajuća mjerila postignuća. Navodimo samo najvažnije od njih:

 

Cilj: uključiti što veći broj umjetnika, umjetničkih grupa i teoretičara u program

Mjerilo postignuća: broj prezentacijskih mapa na našem poslužitelju, tj. na našim web stranicama (u sklopu '' muzeja sadašnjosti '')

 

Cilj: uključiti što veći broj aktivista (ne nužno umjetnika ili teoretičara), udruga i institucija u kulturi u program

Mjerilo postignuća: broj prezentacijskih kartica na našem poslužitelju, tj. na našim web stranicama (u sklopu '' mreže solidarnosti '')

 

Cilj: uključiti što veći broj mladih i/ili neafirmiranih umjetnika u program; prezentirati ih kulturnim institucijama i sponzorima

Mjerilo postignuća: broj prijavljenih umjetnika mlađe i najmlađe generacije (udio neafirmiranih umjetnika nešto je teže objektivno ''izmjeriti'')

 

Cilj: uz pomoć stručnih suradnika izgraditi poslužiteljsku (baza podataka sa pripadajućim skriptama) i klijentsku infrastrukturu (korisnička sučelja te ostali vidljivi dijelovi portala), potrebnu za provedbu programa

Mjerilo postignuća: broj funkcionalnih programskih modula aktiviranih u sklopu našeg portala, dovoljna sredstva za održavanje istih te angažiranje vanjskih suradnika, ponajprije programera web stranica (zbog složenosti projekta potrebna su minimalno dva za klijentski te minimalno jedan za poslužiteljski dio)

 

Cilj: držati u zakupu postojeći i s vremenom kupiti vlastiti poslužitelj, nadograđivati ga tijekom vremena većim memorijskim kapacitetima i/ili kapacitetima vezanim uz protok info rmacija (brzina poslužiteljske veze)

Mjerilo postignuća: v lastiti poslužitelj odgovarajućih kapaciteta s obzirom na postepeno povećavanje protoka info rmacija, dovoljna sredstva za održavanje istog te angažiranje vanjskih suradnika, ponajprije administratora poslužitelja (radi sigurnosnih razloga potrebna su minimalno dva)

 

 

Potencijalni korisnici

 

Ciljana grupa A:

 

Ciljana grupa A+:

 

Ciljana grupa B: