Izgradnja Ars.Polisa – faza I

 

 

Regrutacija umjetnika i prikupljanje materijala

 

Aktivnost: Direktno kontaktiranje umjetnika

Opis: Članovi Udruge nastoje u svakodnevnoj komunikaciji sa potencijalno zainteresiranim korisnicima (umjetnicima, ljubiteljima umjetnosti, teoretičarima i kritičarima, sponzorima, donatorima...) prezentirati Udrugu te nuditi mogućnost uključivanja u projekt na pasivnoj (prezentacija radova na Internetu) ili aktivnoj bazi (volonterski rad, članstvo u Udruzi).

 

Aktivnost: Zaprimanje materijala i POZIVI umjetnicima

Opis: Materijale zaprimamo od početka I. faze. Nakon završetka II. faze biti će dostupan i složeni programsko-informacijski sustav za unos i administraciju podataka (tzv. " Content Management ") u sklopu modula Muzej sadašnjosti/Prezentacijske mape. Sustav će omogućiti umjetnicima da sami unose i ažuriraju podatke putem Interneta te što je moguće slobodnije uređuju konačni = individualni izgled svojih prezentacijskih mapa.

 

Aktivnost: POZIV umjetnicima 1 – internetske i radijske objave

Opis: Putem web portala i radijskih postaja uputili smo umjetnicima POZIV na sudjelovanje. Ciljeve i rad Udruge smo opširnije prezentirali i kroz nekoliko intervjua i radijskih emisija.

 

Aktivnost: POZIV umjetnicima 2 – distribucija letaka

Opis: Distribuirali smo oko 4000 letaka po muzejima, galerijama, kulturnim centrima i ostalim okupljalištima umjetnika i kulturnjaka diljem Hrvatske.

 

Aktivnost: Prikupljanje, digitalizacija i obrada materijala

Opis: Članovi Udruge na volonterskoj bazi obrađuju velike količine pristiglih materijala. Obrada uključuje skeniranje, izrezivanje (npr. izravnavanje i podešavanje loše fotografiranih slika), konverziju iz jednog formata u drugi, pripremanje istih slika u više veličina (sukladno opciji povećavanja x1, x2 i x4 koje su dostupne za pojedinu sliku), montažu audio i video isječaka i sl.

 

Aktivnost: Terenska i tehnička asistencija umjetnicima

Opis: Terenska i tehnička asistencija obuhvaća fotografiranje radova na terenu, snimanje sa video kamerom te sve ostale oblike tehničke podrške (e-mailom, telefonski, u živo...) umjetnicima koji nailaze na poteškoće prilikom korištenja novih tehnologija u sklopu projekta i šire.

 

 

Analiza

 

Aktivnost: Analiza korisnika iz ciljane skupine A (umjetnici)

Opis: Obrađeno je pedesetak umjetnika, čije su nam želje i potrebe pomogle da definiramo sadržaj i strukturu njima namijenjenog web prostora.

 

Aktivnost: Analiza podataka i formata

Opis: Materijali, prikupljeni u prijašnjoj podfazi, poslužili su nam kao uzorak za izradu prezentacijskih mapa. Uz konzultaciju stručne literature i analizu web stranica sličnog sadržaja, izvršili smo odabir najprikladnijih formata za internetsko objavljivanje kraćih i dužih tekstova, slika, audio i video zapisa...

 

Aktivnost: Analiza korisnika iz ciljane skupine B (ljubitelji umjetnosti i šira javnost)

Opis: Nastojali smo predvidjeti želje i potrebe posjetitelja vezane uz strukturu i funkcionalnost stranica. Analizirali smo web stranice sličnog sadržaja. Dobiveni zaključci poslužili su nam prilikom projektiranja i analize korisničkog sučelja.

 

 

Projektiranje

 

Aktivnost: Projektiranje Ars.Polisa

Opis: U skladu s rezultatima analize podataka, kao i analize korisnika iz ciljanih skupina A i B, razradili smo, po našem mišljenju, najprikladnija organizacijska i tehnička rješenja za bazu podataka, korisnička sučelja i cjelokupni ustroj Ars.Polisa.

 

 

Dizajn baze podatka

 

Aktivnost: Dizajn baze podataka

Opis: Definirali smo XML strukturu i mape na disku.

 

 

Izrada vizualnog i zvučnog identiteta

 

Aktivnost: Izrada vizualnog i zvučnog identiteta

Opis: Vid je čovjekovo najrazvijenije čulo. Prema stručnim istraživanjima smatra se da ljudi čak 70 posto mišljenja formiraju prema izgledu. Mi smo toj činjenici posvetiti posebnu pozornost. Osmislili smo i temeljito razradili osnovni vizualni identitet Ars.Polisa, uključujući statičke, linearno ili procesualno animirane komponente. Tijekom slijedećih faza nadograđivati ćemo osnovni dizajn razrađivanjem aplikacija za pojedine module i njihove sastavne elemente (sučelja, izbornike, alatne trake i sl.). Istovremeno sa vizualnim osmislili smo i prepoznatljiv zvučni identitet te optimizirali brzinu učitavanja pojedinih stranica.

 

 

 

Izgradnja Ars.Polisa – faza II

 

 

Muzej sadašnjosti/Prezentacijske mape

 

Aktivnost: Projektiranje modula Muzej sadašnjosti/Prezentacijske mape

 

Aktivnost: Izrada aplikacija vizualnog identiteta za modul Muzej sadašnjosti/Prezentacijske mape

 

Aktivnost: Izrada programskog modula Muzej sadašnjosti/Prezentacijske mape

Opis: Izrada programskog modula obuhvaća njegov vidljivi dio u sklopu Ars.Polisa (u dvije inačice: onoj vidljivoj svim posjetiteljima u "predgrađu" i onoj vidljivoj samo građanima nakon ulaska u "grad") te programsko-informacijski sustav za unos i administraciju podataka unutar tog modula (tzv. "Content Management").

Shema:

Muzej sadašnjosti

Prezentacijske mape umjetnika, umjetničkih grupa i teoretičara

Pretraživanje

 

Administracija

Prezentacijske mape umjetnika, umjetničkih grupa i teoretičara

 

Aktivnost: Nadogradnja baze podataka

 

Aktivnost: Interno testiranje modula Muzej sadašnjosti/Prezentacijske mape

 

 

Gradska vrata

 

Aktivnost: Projektiranje modula Gradska vrata

 

Aktivnost: Izrada aplikacija vizualnog identiteta za modul Gradska vrata

 

Aktivnost: Izrada programskog modula Gradska vrata

Shema:

Gradska vrata

Prijava umjetnika, umjetničkih grupa i teoretičara

Prijava aktivista, udruga i institucija

Prijava sponzora

Identifikacija korisnika

Promjena korisničkih podataka

 

Aktivnost: Nadogradnja baze podataka

 

Aktivnost: Interno testiranje modula Gradska vrata

 

 

Formatiranje i unos podataka u bazu

 

Aktivnost: Formatiranje i unos podataka u bazu

Opis: Nakon konverzije svih materijala u standardne web formate, unijeli smo probni uzorak podataka u bazu Ars.Polisa te na taj načini pripremili prvih pedesetak prezentacijskih mapa umjetnika, umjetničkih grupa i teoretičara.

 

 

Eksterno testiranje

 

Aktivnost: Eksterno testiranje

Opis: Eksterno testiranje Ars.Polisa provodit će sami korisnici uz pomoć posebnog obrasca za prijavu grešaka. Probleme ćemo nastojati ažurno rješavati te brzim otklanjanjem nedostataka stalno poboljšavati cjelokupni rad sustava.

 

 

Informativna akcija

 

Aktivnost: Informativna akcija

Opis: Krajem svake faze ili povodom puštanja pojedenih modula u javnost, provest ćemo terensku i medijsku informativnu akciju. Cilj akcije je stupanje u kontakt sa što većim brojem umjetnika ali i poticanje institucija i šire javnosti na suradnju.

 

 

 

Izgradnja Ars.Polisa – faza III

 

 

Agora

 

Aktivnost: Projektiranje modula Agora

 

Aktivnost: Izrada aplikacija vizualnog identiteta za modul Agora

 

Aktivnost: Izrada programskog modula Agora

Opis: Izrada programskog modula obuhvaća njegov vidljivi dio u sklopu Ars.Polisa te programsko-informacijski sustav za unos i administraciju podataka unutar tog modula.

Shema:

Agora

Vijesti iz kulture

Teorija i kritika

Oglasna ploča

Zanimljivosti

Ankete

Pretraživanje

 

Administracija

Vijesti iz kulture

Teorija i kritika

Oglasna ploča

Zanimljivosti

Ankete

 

Aktivnost: Nadogradnja baze podataka

 

Aktivnost: Interno testiranje modula Agora

 

 

Sajam sponzorstva

 

Aktivnost: Projektiranje modula Sajam sponzorstva

 

Aktivnost: Izrada aplikacija vizualnog identiteta za modul Sajam sponzorstva

 

Aktivnost: Izrada programskog modula Sajam sponzorstva

Opis: Izrada programskog modula obuhvaća njegov vidljivi dio u sklopu Ars.Polisa te programsko-informacijski sustav za unos i administraciju podataka unutar tog modula.

Shema:

Sajam sponzorstva

Prezentacijske kartice projekata 

Prezentacijske mape sponzora

Oglasna ploča

Pretraživanje

 

Administracija

Prezentacijske kartice projekata

Prezentacijske mape sponzora

Oglasna ploča

 

Aktivnost: Nadogradnja baze podataka

 

Aktivnost: Interno testiranje modula Sajam sponzorstva

 

 

Mreža solidarnosti

 

Aktivnost: Projektiranje modula Mreža solidarnosti

 

Aktivnost: Izrada aplikacija vizualnog identiteta za modul Mreža solidarnosti

 

Aktivnost: Izrada programskog modula Mreža solidarnosti

Opis: Izrada programskog modula obuhvaća njegov vidljivi dio u sklopu Ars.Polisa te programsko-informacijski sustav za unos i administraciju podataka unutar tog modula.

Shema:

Mreža solidarnosti

Prezentacijske kartice aktivista

Prezentacijske mape udruga i institucija

Terenska podrška umjetnicima

Područja aktivizma

Kontakti

Tehnička podrška umjetnicima

Pitanja i odgovori

Kontakti

Oglasna ploča

Pretraživanje

 

Administracija

Prezentacijske kartice aktivista

Prezentacijske mape udruga i institucija

Oglasna ploča

 

Aktivnost: Nadogradnja baze podataka

 

Aktivnost: Interno testiranje modula Mreža solidarnosti

 

 

Komunikacija

 

Aktivnost: Projektiranje modula Komunikacija

 

Aktivnost: Izrada aplikacija vizualnog identiteta za modul Komunikacija

 

Aktivnost: Izrada programskog modula Komunikacija

Shema:

Komunikacija

Chat

Chat (grupni)

Chat (privatni)

Forum

City mail

Web mail

Pretraživanje

 

Aktivnost: Nadogradnja baze podataka

 

Aktivnost: Interno testiranje modula Komunikacija

 

 

Mreža solidarnosti/Terenska podrška

 

Aktivnost: Izrada Mape terenske podrške (dodatnog elementa za modul Mreža solidarnosti)

Shema:

Mreža solidarnosti

Terenska podrška umjetnicima

Mapa terenske podrške

 

Aktivnost: Testiranje Mape terenske podrške

 

 

Eksterno testiranje

 

Aktivnost: Eksterno testiranje

Opis: Eksterno testiranje Ars.Polisa provodit će sami korisnici uz pomoć posebnog obrasca za prijavu grešaka. Probleme ćemo nastojati ažurno rješavati te brzim otklanjanjem nedostataka stalno poboljšavati cjelokupni rad sustava.

 

 

Informativna akcija

 

Aktivnost: Informativna akcija

Opis: Krajem svake faze ili povodom puštanja pojedenih modula u javnost, provest ćemo terensku i medijsku informativnu akciju. Cilj akcije je stupanje u kontakt sa što većim brojem umjetnika ali i poticanje institucija i šire javnosti na suradnju.

 

 

 

Izgradnja Ars.Polisa – faza IV

 

 

Prodaja umjetnina

 

Aktivnost: Projektiranje modula Prodaja umjetnina

 

Aktivnost: Izrada aplikacija vizualnog identiteta za modul Prodaja umjetnina

 

Aktivnost: Izrada programskog modula Prodaja umjetnina

Opis: Izrada programskog modula obuhvaća njegov vidljivi dio u sklopu Ars.Polisa te programsko-informacijski sustav za unos i administraciju podataka unutar tog modula.

Shema:

Prodaja umjetnina

Izlog

Aukcije

Identifikacija kupaca

Prijava novih kupaca

Pretraživanje

 

Administracija

Izlog

Aukcije

Korisnički podaci kupaca

Prezentacijske kartice umjetnina

 

Aktivnost: Nadogradnja baze podataka

 

Aktivnost: Interno testiranje modula Prodaja umjetnina

 

 

Muzej sadašnjosti/Galerija

 

Aktivnost: Projektiranje modula Muzej sadašnjosti/Galerija

 

Aktivnost: Izrada aplikacija vizualnog identiteta za modul Muzej sadašnjosti/Galerija

 

Aktivnost: Izrada programskog modula Muzej sadašnjosti/Galerija

Shema:

Muzej sadašnjosti

Galerija

2D (Flash)

3D (Shockwave)

 

Aktivnost: Nadogradnja baze podataka

 

Aktivnost: Interno testiranje modula Muzej sadašnjosti/Galerija

 

 

Eksterno testiranje

 

Aktivnost: Eksterno testiranje

Opis: Eksterno testiranje Ars.Polisa provodit će sami korisnici uz pomoć posebnog obrasca za prijavu grešaka. Probleme ćemo nastojati ažurno rješavati te brzim otklanjanjem nedostataka stalno poboljšavati cjelokupni rad sustava.

 

 

Informativna akcija

 

Aktivnost: Informativna akcija

Opis: Krajem svake faze ili povodom puštanja pojedenih modula u javnost, provest ćemo terensku i medijsku informativnu akciju. Cilj akcije je stupanje u kontakt sa što većim brojem umjetnika ali i poticanje institucija i šire javnosti na suradnju.

 

 

 

Mreža solidarnosti: dugoročna tehnička i terenska podrška

 

Mreža solidarnosti je mreža tehničke i terenske podrške koja povezuje umjetnike-volontere sa umjetnicima kojima nedostaju znanje i/ili materijalna sredstva potrebna za "naseljavanje" Ars.Polisa.

 

Koordinatne točke volonterske mreže predstavljaju podružnice Udruge Ars.Polis. Zadatak podružnica – bilo službenih bilo neformalnih – je okupljati volontersku radnu snagu (aktiviste), prikupljati sredstva od lokalnih sponzora i donatora, brinuti se o nabavci opreme i sl. Za sad neformalne podružnice postoje u Zagrebu, Dubrovniku i Rijeci.

 

Nadamo se da ćemo, s vremenom, uspjeti razgranati dugoročnu i efikasnu Mrežu solidarnosti među umjetnicima diljem Hrvatske.

 

 

Tehnička podrška umjetnicima

 

Tehničkom podrškom smatramo konkretnu pomoć umjetnicima pri pripremi materijala u obliku prikladnom za objavljivanje na Internetu, eventualno digitaliziranje i dodatnu obradu različitih formata (slikovnog, tekstualnog, audio, video i multimedijskog).

 

 

Terenska podrška umjetnicima

 

Terensku podršku zamislili smo kao dugoročnu volontersku akciju. Akcija je namijenjena umjetnicima koji nisu u mogućnosti sami pripremiti materijal, koji bi na prikladan način prezentirao njihov rad. Pokušat ćemo tijekom vremena izaći u susret potrebama što većeg broja umjetnika, bilo to fotografiranjem umjetničkih radova ili snimanjem glazbeno-scenskih izvedbi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dinamika izrade pojedinih modula ovisit će o raspoloživim sredstvima, a redoslijed prioriteta vidljiv je iz nastavka dokumenta.