Predgrađe i grad

 

Predgrađem nazivamo osnovnu inačicu Ars.Polisa, dostupnu svim posjetiteljima stranica – ljubiteljima umjetnosti ili slučajnim prolaznicima.

 

Grad, za razliku od predgrađa, predstavlja naprednu inačicu Ars.Polisa, kojoj mogu pristupiti isključivo posjetitelji sa statusom građana ili gosta – umjetnici, teoretičari, predstavnici umjetničkih grupa, kulturno-umjetničkih udruga i ostalih srodnih institucija, medijski pokrovitelji, sponzori i sl.

 

Sam koncept Ars.Polisa teži nadilaženju striktno topografske konotacije implicitne u upotrebi termina kao što su predgrađe i grad te prožimanju čitavog prostora, čitave širine svijetom rasprostranjene internetske mreže (world wide web-a).

 

Površinski gledano, grad sadrži iste sadržaje kao i predgrađe, ali su ti sadržaji u gradu nadograđeni i upotpunjeni dodatnim funkcionalnostima, drugačijim stupnjem vidljivosti određenih podatka, pristupom specifičnim programsko-informacijskim sustavima za administraciju pojedinih programskih modula (takvi će sustavi npr. biti dostupni za module Muzej sadašnjosti/Prezentacijske mape, Agora, Sajam sponzorstva, Mreža solidarnosti, Prodaja umjetnina i dr.).

 

Predgrađe i grad razlikuju se jedan od drugog po vizualnom prikazu (osnovnom vizualnom identitetu), stupnju vidljivosti pojedinih sadržaja, razini pristupa koja je potrebna da bi se prešlo iz jednog u drugi (osnovna identifikacija korisnika prilikom prolaska kroz Gradska vrata) ili pristupilo administracijskim sučeljima vezanim uz specifične dužnosti koje korisnik obavlja ukoliko je aktivni član.

 

 

Osnovni vizualni identitet

 

Osnovni vizualni identitet Ars.Polisa zasniva se na nekoliko jednostavnih semantičkih opozicija.

 

Prva opozicija je KVADRATNO nasuprot KRUŽNO, a na nju se nadovezuju i sekundarna značenja: UGLATO nasuprot ZAOBLJENO, OŠTRO nasuprot TUPO, TVRDO nasuprot MEKANO, i sl.

 

KVADRATNOG ili PRAVOKUTNOG oblika je većina konzistentnih elemenata – izbornika, gumbića i ostalih komponenti korisničkih sučelja, alatnih traka, plutajućih prozora, kvadratića iz kojih se materijalizira spirala na ulazu u Muzej sadašnjosti... KRUŽNA su sva kretanja – kretanja gumbića, plutajućih prozora, kvadratića unutar spirale...

 

Druga bipolarnost, vizualno odražavajući programsku vidljivost pojedinih sadržaja, odjeljuje ono što svi posjetitelji mogu vidjeti IZVANA (predgrađe) od onog što isključivo građani i gosti mogu vidjeti IZNUTRA (grad), suprotstavljajući, POLIKROMATSKO šarenilo dana i noći distanciranoj ali ne i hladnoj monumentalnosti AKROMATSKIH zidina koje simbolički omeđuju Ars.Polis.

 

HARMONIJA nasuprot KONTRASTU.

 

Doba dana, izvana i iznutra

 

Izgled Ars.Polisa kao i pripadajuće Flash ili Shockwave animacije mijenjat će se ovisno o ovisno o dobu dana, odnosno noći (na poslužitelju "16. meridijan").

 

Uzmemo li da je VANI dan ili noć a UNUTRA tvrđava-kuća-soba Ars.Polisa, onda to BITI VANI ili BITI UNUTRA možemo poistovjetiti sa BITI U PREDGRAĐU ili BITI U GRADU.

 

predgrađe

 

v      OSNOVNA BOJA (manifestira se najčešće kao boja pozadine, okruglih gumbića, ikona na standardnim gumbima i sl.) i KOMPLEMENTARNA BOJA (nalazimo ju na okvirima plutajućih kvadratića, kvadratnim gumbićima, ikonama glavnog izbornika, dodatnim elementima i sl.) odražavaju DOBA DANA IZ PERSPEKTIVE NEKOG TKO JE VANI (npr. ljubičasta pozadina i žuta slova, noć i zvijezde, noć i svjetla velegrada...).

 

grad

 

v      Stranice (zidine, zidovi) su TAMNOSIVE BOJE, a dodatni elementi SVIJETLOSIVE BOJE. Kroz prozore Ars.Polisa (glavni izbornik, plutajuće kvadratiće, unutarnji dio prezentacijske mape i sl.) prosijava sunce ili mjesečina, zelenilo jutra ili crvenilo popodneva.... Dakle, DOBA DANA se nazire IZ PERSPEKTIVE NEKOG TKO JE UNUTRA.

 

Osnovna pravila

 

predgrađe

 

 1. OSNOVNA BOJA je promjenljiva (00:00 = ljubičasta 04:00 = plava, 08:00 = zelena, 12:00 = žuta, 16:00 = narančasta, 20:00 = crvena, 24:00 = ljubičasta)

 

 1. KOMPLEMENTARNA BOJA je promjenljiva (00:00 = žuta 04:00 = narančasta, 08:00 = crvena, 12:00 = ljubičasta, 16:00 = plava, 20:00 = zelena, 24:00 = žuta)

 

 1. BIJELA BOJA nije promjenljiva

 

v      dodatno pravilo: KROZ PROZORE SE GLEDA UNUTRA (U GRAD) = vidi se osnovna boja u gradu – tamnosiva,  koja nije promjenljiva (vidi grad – 1. pravilo)

 

grad

 

 1. TAMNOSIVA BOJA nije promjenljiva i dolazi uvijek na mjesto OSNOVNE BOJE u predgrađu

 

 1. SVIJETLOSIVA BOJA nije promjenljiva i dolazi uvijek na mjesto KOMPLEMENTARNE BOJE u predgrađu

 

 1. BIJELA BOJA nije promjenljiva i dolazi na isto mjesto kao i u predgrađu

 

v      dodatno pravilo: KROZ PROZORE SE GLEDA VAN (U PREDGRAĐE) = vidi se osnovna boja u predgrađu, koja je promjenljiva (vidi predgrađe – 1. pravilo)

 

 

Vidljivost pojedinih sadržaja

 

S obzirom na vidljivost, sadržaji unutar pojedinih gradskih četvrti Ars.Polisa dijele se na:

 

 

 

 

 

Kategorije korisnika sustava i razine pristupa

 

Ars.Polis je virtualni grad-država umjetnika i ljubitelja umjetnosti.

 

Status članova Udruge Ars.Polis – građana Ars.Polisa stječu svi umjetnici, teoretičari, predstavnici umjetničkih grupa ili, u iznimnim slučajevima, predstavnici drugih osoba, koji se prijave u Muzej sadašnjosti i postanu nositelji prezentacijskih mapa.

 

Osim na temelju stvaralačkog principa, članstvo se odobrava i na temelju prijave u Mrežu solidarnosti. Na taj se način za članstvo mogu kandidirati i aktivisti (aktivni članovi koji ne moraju nužno biti umjetnici, teoretičari, predstavnici umjetničkih grupa ili trećih osoba, tj. ne moraju objavljivati umjetničke ili znanstvene radove u sklopu Muzeja sadašnjosti) te predstavnici udruga i institucija. Aktivisti postaju nositelji vlastitih prezentacijskih kartica u sklopu Mreže solidarnosti, a predstavnici udruga ili institucija nositelji prezentacijskih mapa za matičnu organizaciju.

 

Prolaznici (Posjetitelji)

 

Prolaznicima smatramo sve neprijavljene posjetitelje stranica. Neprijavljeni posjetitelji imaju pravo pristupa sadržajima razine (0). Imaju poseban vizualni prikaz stranica (predgrađe).

 

Gosti

 

Gosti mogu biti domaći ili strani umjetnici, teoretičari, predstavnici umjetničkih grupa, udruga ili institucija koji iz ideoloških ili statusnih razloga ne žele živjeti u našem gradu, ali su nam se odlučili kratkoročno pridružiti u znak podrške ili pokroviteljstva. Gosti mogu biti i VANJSKI suradnici – stručni radnici iz kulturno-umjetničkog ili medijskog miljea koji se zanimaju za projekt ili pojedine umjetnike (najčešće kako bi jednokratno objavili članak, snimili radijsku ili televizijsku reportažu, pozvali pojedine umjetnike na sudjelovanje na nekoj specifičnoj izložbi ili projektu...).

 

Svaki pojedinac kojemu je Vijeće odobrilo status gosta dobiva privremeni pristup razinama (0-1).

 

Kategorije gostiju su:

 

 

 1. Gosti umjetnici i predstavnici umjetničkih grupa

 

Gosti iz ove kategorije dobivaju privremenu prezentacijsku mapu u Muzeju sadašnjosti te privremeni pristup razinama (0-1).

 

Kategorija je namijenjena prvenstveno umjetnicima i umjetničkim grupama koje se iz ovog ili onog razloga ne mogu ili ne žele trajno učlaniti u Udrugu Ars.Polis (npr. gostima iz drugih zemalja, nekim "poznatim" umjetnicima i grupama koje uspijemo motivirati da jednokratno izlože svoje radove ili nastupe u sklopu Ars.Polisa, ali ne žele da njihovo stvaralaštvo ostane trajno pohranjeno u našoj Bazi...).

 

 

 1. Gosti teoretičari i predstavnici udruga ili institucija

 

Gosti iz ove kategorije ne dobivaju prezentacijsku mapu u sklopu Muzeja sadašnjosti ili Mreže solidarnosti, ali dobivaju privremeni pristup razinama (0-1).

 

U ovu kategoriju spadaju teoretičari, kritičari, kustosi, producenti, izdavači i svi ostali predstavnici institucija koji prate rad Ars.Polisa kako bi pronašli nove talente, jednokratno napisali članak ili snimili reportažu za svoj matični časopis, portal, radijsku ili televizijsku postaju (radi se, dakle, o pripadnicima medija i institucija koji ne sudjeluju direktno u radu Ars.Polisa).

 

 

 1. Gosti sponzori

 

Gosti iz ove kategorije dobivaju privremenu ili stalnu prezentacijsku mapu u sklopu Sajma sponzorstva te privremeni ili stalni pristup razinama (0-1), ali se zbog konceptualnih i ideoloških razloga ne mogu smatrati građanima Ars.Polisa.

 

Građani

 

Građanima Ars.Polisa smatraju se svi pojedinci kojima Vijeće odobri članstvo. Članstvo se odobrava na temelju stvaralačkog ili na temelju aktivističkog principa.

 

Građani mogu biti SVI KOJI STVARAJU: domaći ili strani umjetnici, teoretičari ili članovi umjetničkih grupa koji žele dugoročno živjeti u Ars.Polisu (pasivni članovi sukladno Statutu) ili dugoročno živjeti i raditi u Ars.Polisu (aktivni članovi sukladno Statutu).

 

Građani mogu biti SVI KOJI DJELUJU (podrazumijeva se da za dobrobit čovječanstva te u skladu sa ciljevima i sredstvima navedenim u Statutu): udruge i institucije, tj. njihovi predstavnici te aktivisti – pojedinci koji nemaju vlastite umjetničke ili znanstvene radove koje bi objavili u sklopu prezentacijske mape u Muzeju sadašnjosti (ili to jednostavno ne žele), ali su spremni kao UNUTARNJI suradnici aktivno doprinijeti radu Udruge (aktivni članovi sukladno Statutu). Radi se o teoretičarima, kritičarima, lektorima, prevoditeljima i ostalim više ili manje stručnim osobama koje dugoročno sudjeluju u radu Uredničkog tima ili doprinose nekim drugim segmentima važnim za razvoj i održavanje Ars.Polisa.

 

Svaki pojedinac kojemu je Vijeće odobrilo status građana dobiva stalni pristup razinama (0-1). Pasivni građanin ima pravo pristupa razinama (0-1), a aktivni građanin razinama (0-2) kao i svim dodatnim administracijskim sučeljima (vezanim uz specifične dužnosti koje obavlja u sklopu Ars.Polisa i šire).

 

Kategorije građana su:

 

 

 1. Građani umjetnici i teoretičari

 

Građani iz ove kategorije imaju vlastitu prezentacijsku mapu u Muzeju sadašnjosti te pristup razinama (0-1) ili (0-2), ovisno o stupnju angažiranosti.

 

Građani umjetnici i građani teoretičari mogu biti pasivni ili aktivni članovi Udruge.

 

 

 1. Građani predstavnici učlanjenih umjetničkih grupa ili drugih osoba

 

Građani iz ove kategorije uređuju prezentacijsku mapu umjetničke grupe ili druge osobe za čije su zastupanje ovlašteni (mapa se nalazi u Muzeju sadašnjosti) te imaju pristup razinama (0-1) ili (0-2), ovisno o stupnju angažiranosti.

 

Građani predstavnici umjetničkih grupa ili trećih osoba mogu biti pasivni ili aktivni članovi Udruge.

 

 

 1. Građani aktivisti

 

Građani iz ove kategorije imaju vlastitu prezentacijsku karticu u sklopu Mreže solidarnosti te pristup razinama (0-1) ili (0-2), ovisno o stupnju angažiranosti.

 

Građani aktivisti moraju biti aktivni članovi Udruge.

 

 

 1. Građani predstavnici učlanjenih udruga ili institucija

 

Građani iz ove kategorije uređuju prezentacijsku mapu udruge ili institucije za čije su zastupanje ovlašteni (mapa se nalazi u sklopu Mreže solidarnosti) te imaju pristup razinama (0-1) ili (0-2), ovisno o stupnju angažiranosti.

 

Građani predstavnici udruga ili institucija moraju biti aktivni članovi Udruge.

 

 

Svaki građanin, nakon identifikacije, može pristupiti svojim korisničkim podacima te programsko-informacijskom sustavu za administraciju vlastite prezentacijske mape (ili mape za čiju je administraciju ovlašten).

 

Aktivni građanin može pristupiti i programsko-informacijskim sustavima za administraciju pojedenih gradskih četvrti (modula), ovisno o dužnostima koje obavlja u sklopu Ars.Polisa.

 

Dužnosti

 

Svi aktivni članovi Udruge Ars.Polis, uključujući članove Vijeća, smatraju se aktivnim građanima i moraju preuzeti te savjesno i temeljito izvršavati jednu ili više dužnosti u sklopu Ars.Polisa.

 

Ovisno o dužnostima, aktivni građani imaju pravo pristupa pojedinim dijelovima razine (2). Članovi Vijeća i administratori imaju pristup svim dijelovima razine (2).

 

Dužnosti se dijele u slijedeće kategorije (područja aktivizma):

 

 

 1. Povremene terenske aktivnosti

 

Svi aktivni građani imaju dužnost povremeno sudjelovati u terenskim aktivnostima kao što su distribucija letaka, plakatiranje, provođenje informativnih akcija i sl.

 

 

 1. Mreža solidarnosti: terenska podrška umjetnicima    

 

Aktivisti Mreže solidarnosti zaduženi za terensku asistenciju fotografiraju umjetničke radove, snimaju scenske, glazbeno-scenske ili glazbene izvedbe te na taj način pomažu umjetnicima, kojima nedostaju odgovarajuća tehnička znanja ili financijske mogućnosti, pripremiti kvalitetne prezentacijske materijale.

 

 

 1. Mreža solidarnosti: tehnička podrška umjetnicima

 

Aktivisti Mreže solidarnosti zaduženi za tehničku asistenciju digitaliziraju i obrađuju materijale (tekstove, fotografije, audio i video zapise) dostavljene od strane članova tima za terensku asistenciju ili samih umjetnika.

 

 

 1. Računalni tim

 

Tehnički urednici pružaju tehničku asistenciju Vijeću i Administrativnom timu (prioritet 1), članovima Uredničkog tima (prioritet 2), ali i svim ostalim građanima, gostima i posjetiteljima (prioritet 3). U skladu sa odlukama Vijeća dodjeljuju ili mijenjaju razine pristupa pojedinim članovima ili gostima, a u iznimnim slučajevima interveniraju uklanjajući neprimjerne sadržaje sa oglasnih ploča u sklopu Agore, Sajma sponzorstva, Mreže solidarnosti te iz Muzeja sadašnjosti.

 

Administratori upravljaju programsko-informacijskim sustavom (prioritet 1) i administriraju poslužitelj (prioritet 1).

 

Sve akcije tehničkih urednika i administratora su transparentne i bilježe se u sustavu kako bi ih članovi Vijeća i ostali članovi Računalnog tima mogli nadgledati.

 

Pod dužnosti članova Računalnog tima spada još i priprema skripti za unos podataka u Bazu.

 

           

 1. Urednički tim

 

Članovi Uredničkog tima uređuju vijesti i druge tekstualne sadržaje u sklopu Agore, Sajma sponzorstva, Mreže solidarnosti, ostalih dijelova Ars.Polisa i šire. Zaduženi su za pisanje stručnih (teorija i kritika) ili neformalnih tekstova (zanimljivosti), lektoriranje, prevođenje tekstova i sl.

 

 

 1. Vizualni tim

 

Članovi Vizualnog tima pripremaju vizualne sadržaje kako u sklopu Ars.Polisa (internetskog grada-države) tako i za šire potrebe Udruge. Zaduženi su za web dizajn i animaciju, izradu multimedijskih sadržaja (npr. DVD izdanja Muzeja sadašnjosti) i grafički dizajn (npr. letaka, plakata, informativnih brošura).

 

 

 1. Organizacijski tim

 

Članovi Organizacijskog tima zaduženi su za organizaciju događanja i manifestacija koje se odvijaju izvan teritorija internetskog grada-države. To uključuje organizaciju javnih skupova i tribina, izložaba, književnih promocija, koncerata, predstava, filmskih projekcija i ostalih događanja vezanih uz specifične potrebe pojedinih kategorija umjetnika.

 

 

 1. Administrativni tim    

 

Članovi Administrativnog tima pružaju operativnu podršku Vijeću, zaduženi su za odnose s javnošću, prikupljanje sredstava (found raising), administraciju, koordinaciju Mreže solidarnosti i Burze sponzorstva.

 

 

 1. Vijeće

 

Vijeće koordinira sve aktivnosti, donosi Statut, pravilnike i sve važnije odluke vezane uz izgradnju i razvoj Ars.Polisa, odobrava nove prijave, dodjeljuje status građana ili gosta, odlučuje o "protjerivanju" građana koji se ne pridržavaju Statuta i sl.

 

 

 

Gradske četvrti

 

 

Hijerarhija

 

Gradska vrata

 

Gradska vrata

Identifikacija korisnika

Prijava novih korisnika

Prijava umjetnika, umjetničkih grupa i teoretičara

Prijava aktivista, udruga i institucija

Prijava sponzora

 

Administracija

Korisnički podaci

 

Muzej sadašnjosti

 

Muzej sadašnjosti

Prezentacijske mape umjetnika, umjetničkih grupa i teoretičara

Galerija

2D(Flash)

3D(Shockwave)

 

Administracija

Prezentacijske mape umjetnika, umjetničkih grupa i teoretičara

 

Agora

 

Agora

Vijesti iz kulture

Teorija i kritika

Oglasna ploča

Zanimljivosti

Ankete

 

Administracija

Vijesti iz kulture

Teorija i kritika

Oglasna ploča

Zanimljivosti

Ankete

 

Sajam sponzorstva

 

Sajam sponzorstva

Prezentacijske kartice projekata

Prezentacijske mape sponzora

Oglasna ploča

 

Administracija

Prezentacijske kartice projekata

Prezentacijske mape sponzora

Oglasna ploča

 

Mreža solidarnosti       

 

Mreža solidarnosti

Prezentacijske kartice aktivista

Prezentacijske mape udruga i institucija

Terenska podrška umjetnicima

Mapa terenske podrške

Područja aktivizma

Kontakti

Tehnička podrška umjetnicima

Pitanja i odgovori

Kontakti

Oglasna ploča

 

Administracija

Prezentacijske kartice aktivista

Prezentacijske mape udruga i institucija

Oglasna ploča

 

Komunikacija

 

Komunikacija

Chat

Chat (grupni)

Chat (privatni)

Forum

City Mail

Web Mail

 

Prodaja umjetnina

 

Prodaja umjetnina

Izlog

Aukcije

Identifikacija kupaca

Prijava novih kupaca

 

Administracija

Izlog

Aukcije

Korisnički podaci kupaca

Prezentacijske kartice umjetnina

 

 

Gradska vrata

 

Prolazak kroz Gradska vrata simbolički označava prelazak iz predgrađa u grad. Tehnički gledano, potrebno je upisati korisničko ime i lozinku u polja modula predviđenog za identifikaciju korisnika. Autorizaciju za pristup gradu dobivaju samo korisnici – građani Ars.Polisa i gosti (posebno ovlaštene osobe od strane Vijeća).

 

U sklopu Gradskih vrata nalazit će se i svi obrasci za prijavu novih kandidata za članstvo ili status gosta – obrasci za prijavu umjetnika, umjetničkih grupa i teoretičara, obrasci za prijavu aktivista, udruga i institucija te obrasci za prijavu sponzora.

 

Građani će, nakon identifikacije, moći pristupiti svojim korisničkim podacima u svrhu izmjenjivanja i nadopunjavanja. Predviđena su sučelja za promjenu korisničkih podataka, nalik onima za prijavu.

 

 

Muzej sadašnjosti

 

Muzej sadašnjosti sadržat će prezentacijske mape umjetnika, umjetničkih grupa i teoretičara te virtualnu galeriju u dvije inačice – 2D (Flash) i 3D (Shockwave).

 

Baza podataka biti će u XML-u. Svaki umjetnik, umjetnička grupa ili teoretičar dobit će svoje mjesto na disku poslužitelja, unutar kojeg će biti pohranjeni svi podaci (tekstovi, slike, audio, video i multimedijski zapisi). Korisnička sučelja i tekstovi od opće važnosti biti će dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku. Sve ostale književne i autorske tekstove umjetnici će moći objavljivati kako na izvornom jeziku tako i u svim prijevodima koje sami dostave.

 

Muzej sadašnjosti moći će se pretraživati po sljedećim parametrima:

 

 

v      pretraživanje po autorima ili grupama

 

·         pretraživanje po području stvaralaštva

o        mogućnost odabira jedne ili više kategorija

o        mogućnost odabira jedne ili više potkategorija unutar pojedine kategorije

 

·         pretraživanje po prezimenu i imenu, pseudonimu ili nazivu grupe

o        rubrika "prezime i ime autora"

o        rubrika "pseudonim autora"

o        rubrika "naziv grupe"

 

·         pretraživanje po godini rođenja ili godini nastanka

o        mogućnost unosa godine

o        mogućnost odabira "od – do"

 

·         pretraživanje po sjedištu stvaralaštva

o        rubrika "Država"

o        rubrika "Hrvatska – po županijama" ili "strana država – po regijama"

o        rubrika "Hrvatska – po gradovima" ili "strana država – po gradovima"

 

·         napredno pretraživanje po autorima ili grupama

o        mogućnost kombiniranja prije navedenih parametara

 

 

v      pretraživanje po djelima ili projektima

 

·         pretraživanje po području stvaralaštva

o        mogućnost odabira jedne ili više kategorija

o        mogućnost odabira jedne ili više potkategorija unutar pojedine kategorije

 

·         pretraživanje po nazivu djela ili projekta

o        mogućnost unosa ključnih riječi iz naziva djela ili projekta

 

·         pretraživanje po godini nastanka

o        mogućnost upisivanja godine

o        mogućnost odabira "od – do"

 

·         pretraživanje po ključnim riječima

o        mogućnost unosa ključnih riječi iz tekstova unutar prezentacijskih mapa

 

·         napredno pretraživanje po djelima ili projektima

o        mogućnost kombiniranja prije navedenih parametara

 

 

Agora

 

Portal u predgrađu

 

Portal će obuhvaćati široki spektar sadržaja od interesa za naše građane i širu javnost. Za njegovo uređivanje biti će zaduženi članovi Uredničkog tima – kritičari, esejisti, kroničari, lektori, prevoditelji i drugi ljudi od pera i duha.

 

Ljubitelji umjetnosti moći će se informirati o kulturnim zbivanjima čitajući rubrike kao što su Teorija i kritika, Vijesti iz kulture ili Zanimljivosti, ispunjavati ankete, saznati pojedenosti vezane iz aktualne natječaje, radionice, seminare i sl.

 

U sklopu rubrike Oglasna ploča moći će, osim članova Uredničkog tima, kratke tekstualne i slikovne sadržaje objavljivati i svi ostali građani Ars.Polisa. Gosti (pojedinci, tvrtke, ustanove i dr.) oglašavat će posredstvom Uredničkog tima.

 

Portal u gradu

 

Gradski portal namijenjen je isključivo građanima i gostima Ars.Polisa. Osim sadržaja ''vanjskog'' portala nudit će i neke dodatne sadržaje, kao npr. izvještaje o radu Vijeća, rezultate javnih glasovanja, otvorena pisma i sl.

 

 

Sajam sponzorstva

 

Sajam sponzorstva u predgrađu

 

U sklopu gradske četvrti Sajam sponzorstva biti će smještene prezentacijske mape sponzora kao i prezentacijske kartice projekata prijavljenih za sponzoriranje.

 

Sajam sponzorstva sadržat će, među ostalim, interne obavijesti o sponzorstvima, javnim natječajima, honorarnim poslovima, radnim mjestima. Ambiciozno je zamišljen kao servis za traženje suradnika i ''osobnih sponzora''.

 

Sajam sponzorstva u gradu

 

Neki će dijelovi Sajma sponzorstva biti dostupni (vidljivi) isključivo građanima Ars.Polisa.

 

 

Mreža solidarnosti

 

Mreža solidarnosti u predgrađu

 

Mreža solidarnosti predstavlja mrežu tehničke i terenske podrške, čija je misija povezivati umjetnike-volontere sa umjetnicima kojima nedostaju iskustvo ili materijalna sredstva potrebna za digitalizaciju i ''naseljavanje'' Ars.Polisa.

 

Mreža solidarnosti kao takva nadilazi sam koncept virtualnog grada-države umjetnika i zadire u prostor tzv. ''realnog'', fizičkog svijeta. Ona je, zapravo, najjača spona između Ars.Polisa i Udruge Ars.Polis. Koordinatne točke volonterske mreže čine formalne ili neformalne podružnice Udruge Ars.Polis, koje će se s vremenom razgranati diljem Hrvatske. Zadatak podružnica je okupljati volontersku radnu snagu, koordinirati regionalne akcije i manifestacije, prikupljati sredstva od lokalnih sponzora i donatora, brinuti se o nabavci opreme i sl.

 

U sklopu programsko-informacijskog modula Mreža solidarnosti biti će smještene prezentacijske mape udruga i institucija članica kao i prezentacijske kartice aktivista. Podaci o epicentrima Mreže solidarnosti, lokacijama na kojima djeluju naši aktivisti te regionalnoj zastupljenost pojedinih vrsta terenske i tehničke asistencije biti će prikazani u sklopu Mape terenske podrške (interaktivne karte Hrvatske sa ucrtanim simbolima i lokacijama). Simboli i lokacije naznačeni unutar Mape terenske podrške biti će povezni sa karticama aktivista te prezentacijskim mapama udruga i institucija.

 

Mreža solidarnosti u gradu

 

Neki će sadržaji u sklopu Mreže solidarnost, poput kontaktnih informacija aktivista, biti dostupni (vidljivi) isključivo građanima Ars.Polisa.

 

 

Komunikacija

 

Komunikacija u predgrađu (Forum i Chat)

 

Komunikacijski moduli Forum i Chat dostupni su svim posjetiteljima u predgrađu. Namijenjeni su  sastajanju umjetnika, ljubitelja umjetnosti i slučajnih prolaznika.

 

Komunikacija u gardu (Agora i Čavrljanje)

           

Komunikacijskim modulima Agora i Čavrljanje, prizorištima danonoćnih debata, mogu pristupiti samo građani Ars.Polisa nakon autorizacije i ulaska u grad.

 

Agora je javni trg i kao takav središte političkog života, mjesto gdje se raspravlja o pitanjima vezanim uz ustroj i funkcioniranje Ars.Polisa, gdje se odvijaju glasovanja ili potpisuju peticije…

 

 

Prodaja umjetnina (Bijeli trg)

 

Gradska četvrt unutar koje građani nude na prodaju svoja umjetnička djela.

           

Umjetnici će moći birati između izloga – standardne prodaje i aukcije – prodaje putem javnog nadmetanja (licitacije) kupaca.

 

Funkcionalno gledano, izlog smo zamislili kao standardni e-shop, dok bi aukcije trebale uključivati i neke dodatne parametre kao što su mogućnost ''zadržavanja'' robe do zaključnog dana licitacije, prebacivanje iz košarice u košaricu i sl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uređivanje mape u ime druge osobe dozvoljeno je isključivo u iznimnim slučajevima – slučajevima preminulih umjetnika ili teoretičara, maloljetnih umjetnika ili umjetnika koji nisu sami u mogućnosti otvoriti vlastitu prezentacijsku mapu. Podrazumijeva se da osoba koja objavljuje tuđe radove mora biti ovlaštena za to...