NASLOVNICA

Izgradnja Ars.Polisa – faza I

Prikupljanje materijala

Analiza

Projektiranje

Dizajn baze podatka

Izrada vizualnog identiteta

Izgradnja Ars.Polisa – faza II

Muzej sadašnjosti

Gradska vrata

Formatiranje i unos podataka

Eksterno testiranje

Informativna akcija

Izgradnja Ars.Polisa – faza III

Agora

Sajam sponzorstva

Mreža solidarnosti

Komunikacija

Terenska podrška

Eksterno testiranje

Informativna akcija

Izgradnja Ars.Polisa – faza IV

Prodaja umjetnina

Muzej sadašnjosti/Galerija

Eksterno testiranje

Informativna akcija

Mreža solidarnosti

Tehnička podrška

Terenska podrška

 Skini dokument u PDF formatu